Published descriptions

    • Nagy Lajos: A székesfehérvári püspökség levéltára. Budapest, 1958.
at the level of repertoire, but describes the files only until 1945, without special collections and the Chapter’s archive. Its system of storage numbers is outdated, documents can be searched based on the issued archive pile number.
Its digital version can be found here:

    • Dóka Klára: Az esztergomi érseki tartomány térképeinek katalógusa 7. Budapest, 1991.
It contains the description of manuscript maps collection of the Chapter.

    • Mózessy Gergely: A Székesfehérvári Hittudományi Főiskola Levéltára, In: HEILAUF-KISS-SZÖGI szerk.: Magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fond- és állagjegyzékei I. Budapest, 1997.
The materials of the diocesan seminary operating between 1801-1952 with intermissions.

    • Dóka Klára: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 3., Székesfehérvári egyházmegye. Budapest, 1997.
It reviews the materials of Canonica Visitatio until the last tertiary of the 19th century.

English