E-kutatás

E-kutatás

A múlt

Levéltárunk a fenntartó Székesfehérvári Egyházmegye hivatalos honlapjának kialakítása (2004) óta szolgáltat online módon iratokat az érdeklődőnek. Oklevéltárunk és 18. századi lélekösszeírásaink kerültek akkor webes felületre. Ezt a választást hagyományos szakmai érvek mellett a családfakutatók kiszolgálása és figyelmük egy – akkor talán még – nem eléggé ismert forrástípusra irányítása indokolta.
A levéltár személyi feltételeinek változása teremtette meg a lehetőséget arra, hogy koncentráltabban foglalkozzunk digitalizálással. 2013-ban kezdeményeztük azt az összefogást, amelynek eredményeként több egyházmegye is a nagyközönség elé lépett 1944/1945-ös halotti anyakönyveivel (https://matricula.hu). A projekt – társadalomtörténeti fontosságán túlmenően – sok résztvevő számára tesztlehetőség és szárnypróbálgatás is volt egyben az online kutatószolgálat kialakítása terén.

Jelen

Ezen előzmények után indítunk önálló, online e-kutatást. Első lépésként az egyházmegye 100 évnél régebbi anyakönyveinek püspökségen őrzött egykorú másodpéldányait tesszük e helyen hozzáférhetővé.

A forrástípus adottságairól a feldolgozottság menüpont alatt tájékozódhat.

Az online szolgáltatás igénybevétele díjköteles, bevételeit a rendszer fenntartásába forgatjuk vissza, s magában foglalja korlátozott számú másolat letöltésének jogát is. (Természetesen a levéltárunkba személyesen ellátogató kutató a levéltári törvény értelmében díjmentesen hozzáférhet az adattartalomhoz, offline-módon.)

Jövő

A 2019-ben elindított szolgáltatást évről-évre egy-egy újabb esztendő anyagának megnyitásával bővíteni fogjuk.
Hamarosan levéltárunk más, nagyobb érdeklődésre számot tartó forrástípusainak digitális állománya is elérhető lesz e helyen.
Készülünk egyben a szolgáltatást nagyobb világnyelveken is hozzáférhetővé tenni.

magyar