Helyben elérhető segédletek

- Mutató az 1945-1993 közti levéltári csomójegyzékhez.
Ennek digitalizálása, repertórium-szintűvé duzzasztása folyamatban van.

- A székeskáptalani levéltár alapleltára.
Kéziratos, csonka anyag az 1970-es évekből. Részlegesen tartalmazza az 1850-ig vezetett levéltári számokat. (Az iratanyag 1850-től év/folyószám rendben, iktatókönyv nélkül található meg, átnézéssel kutatható; 1920-as évektől tematikus rendezési kísérletek nyomai érzékelhetőek.)

- A levéltári kézirattár újabb anyagának lajstroma.
A repertórium kiadása óta leltárba vett tételek jegyzéke. Pontosítása, aktualizálása után e honlapon közzé kívánjuk tenni.

- A levéltári fotótár katalógusa.
Digitalizált, táblázatos formában. Javítása, egységesítése után e honlapon közzé kívánjuk tenni.

- A levéltár typarium-gyűjteményének jegyzéke.
Az anyag fényképes reprodukcióival együtt e honlapon közzé kívánjuk tenni.

- A Prohászka-Gyűjtemény levél- és cikkgyűjteményének darabszintű lajstroma
Digitalizált, táblázatos formában.

(Az újabban átvett és levéltárba került idegen iratképzőktől származó anyagok (plébániai, esperesi, hagyatéki, letéti stb.) esetében átvételkor különböző mélységű leírásokat készítünk. Ezek természetesen helyben rendelkezésre állnak.)

magyar