Kiadványok

Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből

A levéltár 2002-ben indította forráskiadvány sorozatát. Eddig megjelent kötetei:

Shovy Lajos: ÖnéletrajzI.

MÓZESSY Gergely szerk.: SHVOY Lajos: Önéletrajz. Székesfehérvár, 2002. 180p.

A püspök 1964-ben készített, a viszonyok miatt íróasztalfióknak szánt szókimondó visszaemlékezése.

Elfogyott. Digitális verzió: http://www.ppek.hu/k317.htm


Inter Arma 1944–1945. Fegyverek közt.II.

MÓZESSY Gergely szerk.: Inter Arma 1944–1945. Fegyverek közt. (Válogatás a második világháború egyházmegyei történetének forrásaiból). Székesfehérvár, 2004. 352p.

Németh László visszaemlékezése, Bejczy Gyula naplója, körlevél-szemelvények, az egyházmegye plébániáinak beszámolói a háborús eseményekről, martyriologium.

Kapható a kiadó levéltárban és a Barátok Boltja könyvesboltban. Ára: 2500.- Ft.


Lelkipászori jelentések 1924–1926III.

MÓZESSY Gergely szerk.: Lelkipásztori jelentések 1924–1926. Székesfehérvár, 2008. 532p.

Bizalmas plébánosi beszámolók az egyes egyházközségek helyzetéről Prohászka Ottokár hivatali idejének végéről. A mindennapos nehézségekről és örömökről.

Kapható a kiadó levéltárban és a Barátok Boltja könyvesboltban. Ára: 3000.- Ft.


Shvoy Lajos székesfehérvári püspök amerikai útja, 1937IV.a

MÓZESSY Gergely – NÁDASI Richárd szerk.: Shvoy Lajos székesfehérvári püspök amerikai útja, 1937. Válogatott források. Székesfehérvár, 2013. (DVD-ROM)

 

Shvoy Lajos püspök 1937-ben Szabó János svábhegyi plébános és gróf Wenckheim Frigyes jáki apát társaságában az Amerikai Egyesült Államokba utazott, hogy meghívja az amerikai katolikusokat az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra. Az út célja volt az is, hogy közelről ismerkedhessen meg a mintegy 500.000 magyar katolikus hívő helyzetét és problémáit.

Kiadványunk ennek az útnak válogatott forrásait adja közre, köztük elsőként azt az egykorú filmet, melyet a püspök útitársa, Szabó János készített. (Első része a püspök missziós útját követi, a második része a korabeli amerikai mindennapi életbe nyújt bepillantást.) De megtalálható a kiadványban a püspök beszámolóiból szerkesztett Amerikai levelek című kötet is (1938), jelentős mennyiségű sajtó- és fotóanyag, korabeli prospektusok, s az ajándéktárgyak dokumentációi. Nádasi Richárd tanulmányával.

Számítógépes lejátszásra optimalizált 1.0-s verzió.

A DVD a Magyar Levéltárosok Egyesületétől az "ÉV Levéltári Kiadványa" díjat nyerte el a Forráskiadványok kategóriájában.

Elfogyott. Bővített második kiadását lásd alább.


Shvoy Lajos székesfehérvári püspök amerikai útja, 1937IV.b

MÓZESSY Gergely – NÁDASI Richárd szerk./edit.:

Shvoy Lajos székesfehérvári püspök amerikai útja, 1937. Válogatott források.

The visit of Bishop Lajos Shvoy of Székesfehérvár to America in 1937. Selected Sources.

Székesfehérvár, 2014. (DVD-ROM)

Második kiadás / Second edition

Az "Év Levéltári Kiadványa" címmel díjazott, 2013-as első kiadás javított változata.

Modernizált menürendszer, amerikai DVD-lejtszási sztenderdekhez (is) igazított formátum. Bővített tartalom: a menük, a filmhez fűzött magyarázó feliratok és a bevezető tanulmány immár amerikai angolsággal is olvasható rajta.

Kapható a kiadó levéltárban és a Barátok Boltja könyvesboltban. Ára: 2500.- Ft.


V.

MÓZESSY Gergely szerk.: Griger Miklós feljegyzései. Székesfehérvár, 2022. 256+8p.

Griger Miklós (1880, Körmöcbánya - 1938, Budapest) pap, és keresztényszociális-legitimista parlamenti képviselő által vezetett sóskúti historia domus. A kötet függelékében több egyházi és politikai beszéde is közölve.  

Kapható a kiadó levéltárban és a Barátok Boltja könyvesboltban. Ára: 2500.- Ft.


VI.

VARGA Mátyás szerk.: A Szittyay-eset. Egy rendhagyó kísérlet a katolikus egyház és az állam közti viszony rendezésére (1948) Székesfehérvár, 2023. 206

Szittyay Dénes (1887 - 1957) egykori jezsuita szerzetest, bakonykúti plébánost 1948-ban függesztette fel Shvoy Lajos püspök a kommunista párttal való túlzott együttműködés miatt. A cserébe minisztériumi állást kapott Szittyay érdekében a teljes propagandagépezetét bevetette Shvoy Lajos püspök ellen a hatalom.

Kapható a kiadó levéltárban és a Barátok Boltja könyvesboltban. Ára: 2600.- Ft.

 

Prohászka-tanulmányok

Az egyházmegye hagyományosan tudományos konferenciákkal emlékezik 15. püspökének születés-és névnapjaira. Ezek anyagát tartalmazó kötetsorozat:

Prohászka Ottokár – püspök az emberért(Együttműködve a Szent István Társulattal)

MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka Ottokár – püspök az emberért. Budapest–Székesfehérvár, 2006. 356p.

Az Egyházmegyei Prohászka Év tudományos konferenciáinak anyaga, kiegészítve 5 további tanulmánnyal, adattárral és az év fényképes kronológiájával.

Kapható a kiadó levéltárban, valamint a Szent István Társulattal kapcsolatban álló könyvkereskedésekben. Ára: 2800.- Ft.

Letöltés: www.ppek.hu/k830.htm


Prohászka-tanulmányok, 2007–2009.MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka-tanulmányok, 2007–2009.
Székesfehérvár. 2009. 204p.

A Székefehérvári Egyházmegye által Prohászka Ottokár születési és halálévfordulóin szervezett tudományos konferenciák előadásainak szerkesztett változata, kiegészítve 2 további tanulmánnyal és a Prohászka Imaszövetség alapdokumentumaival.

A tanulmányok szerzői: Frenyó Zoltán, Klestenitz Tibor, Mózessy Gergely, Orvos Levente, Sarnyai Csaba Máté, Szabó Fernc SJ, Szénási Zoltán.

Kapható a kiadó levéltárban és a Barátok Boltja könyvesboltban. Ára 1500.-Ft.


Prohászka-tanulmányok, 2009–2012MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka-tanulmányok, 2009–2012.
Székesfehérvár, 2012. 335+24p.

A Székesfehérvári Egyházmegye által Prohászka Ottokár születési és halálévfordulóin szervezett tudományos konferenciák előadásainak szerkesztett változata, kiegészítve más, a gyűjtési időszakban keletkezett figyelemreméltó előadások és tanulmányok anyagával.

19 szerző 24 írása, gazdag képmelléklet.A tanulmányok szerzői: Baku Eszter, Csíky Balázs, Fazekas Csaba, Frenyó Zoltán, Jambrik Tímea, Jancsó Árpád, Horváth László, Klestenitz Tibor, Kozák Péter, Kőrösiné Merkl Hilda, Markó Csaba, Mózessy Gergely, Orvos Levente, Pál Ferenc, Plavec Zsuzsanna, Szabó Ferenc SJ, Szilágyi Csaba és Váczi Márk.

Kapható a kiadó levéltárban és a Barátok Boltja könyvesboltban. Ára: 3000.-Ft.


Prohászka-tanulmányok, 2012–2015MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka-tanulmányok, 2012–2015.
Székesfehérvár, 2015. 419+16p.

A Székesfehérvári Egyházmegye által Prohászka Ottokár születési és halálévfordulóin szervezett tudományos konferenciák előadásainak szerkesztett változata, kiegészítve más, a gyűjtési időszakban keletkezett figyelemreméltó előadások és tanulmányok anyagával. Forrásközlések, köztük több "elfeledett", a Schütz-féle összkiadásban nem szereplő Prohászka-szöveg  kiadásával.
14 szerző 22 írása, képmelléklet. A tanulmányok szerzői: Felsővályi Ákos, Klestenitz Tibor, Kozák Péter, Lukácsi Zoltán, Mózessy Gergely, Orvos Levente, S. Szabó Péter, Sarnyai Csaba Máté, Smohay András, Stella Leontin, Szabó Ferenc SJ, Szalay László, Szilágyi Csaba és Virt László.

Kapható a kiadó levéltárban és a Barátok Boltja könyvesboltban. Ára: 3000.-Ft.


Prohászka-tanulmányok, 2015–201MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka-tanulmányok, 2015–2017.
Székesfehérvár, 2017. 495+7p.

A Székesfehérvári Egyházmegye által Prohászka Ottokár születési és halálévfordulóin szervezett tudományos konferenciák előadásainak szerkesztett változata, kiegészítve más, a gyűjtési időszakban keletkezett, figyelemreméltó előadások és tanulmányok anyagával. 
15 szerző 16 írása, forrásközlés, képmelléklet. A tanulmányok szerzői: Fazekas Csaba, Fejérdy András, Frenyó Zoltán, Gianone András, Gósz András, Klestenitz Tibor, Kozák Péter, Kuminetz Géza, Mózessy Gergely, Prohászka László, S. Szabó Péter, Szabó Ferenc SJ, Szalay László, Tóth Krisztina és Tusor Péter.

Kapható a kiadó levéltárban és a Barátok Boltja könyvesboltban. Ára: 3000.-Ft.


MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka-tanulmányok, 2018–2022. Székesfehérvár, 2022. 224+16p.

A Székesfehérvári Egyházmegye által Prohászka Ottokár születési és halálévfordulóin szervezett tudományos konferenciák előadásainak szerkesztett változata, kiegészítve más, a gyűjtési időszakban keletkezett figyelemreméltó előadások és tanulmányok anyagával.
12 szerző 13 írása, képmelléklettel. A tanulmányok szerzői: Fabó Edit, Fazekas Csaba, Fejérdy András, Frenyó Zoltán, Hornyák Lívia, Klestenitz Tibor, L. Simon László, Mózessy Gergely, Prohászka László, S. Szabó Péter, Szabó Ferenc SJ és Szalay László.
Kapható a kiadó levéltárban és a Barátok Boltja könyvesboltban. Ára: 3000.-Ft.

 

Egyéb kiadványok

A székesfehérvári belvárosi plébánia története(Együttműködve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltárával)

Csurgai Horváth József – Kovács Eleonóra – Mózessy Gergely szerk.: SZARKA Géza: A székesfehérvári belvárosi plébánia története. Székesfehérvár, 2003. 447p.

1951-1956 közt készült, klasszikus elveket követő plébániatörténet. Sajtó alá rendezésekor a szerzőről és a kézirat lezárása utáni ötven esztendő eseményeiről külön tanulmánnyal kiegészítve.

Kapható a kiadó levéltárakban és a Barátok Boltja Könyvesboltban. Ára: 2500.- Ft.


A Prohászka Ottokár emléktemplom. Kultusz és emlékezet 1927–1938(Együttműködve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltárával)

MÓZESSY Gergely: A Prohászka Ottokár emléktemplom. Kultusz és emlékezet 1927–1938. Székesfehérvár, 2013. 30p.
 

A gazdagon illusztrált füzet a vasútvidéki emléktemplomban rendezett jubileumi kiállítás papíralapú változata. Bemutatja a Prohászka Ottokár püspök halálától újratemetéséig eltelt bő évtized erőfeszítéseit: az emléktemplom építésére vonatkozó döntés folyamatát, a pénzgyűjtést, a tervpályázatot, az építkezést, a síremlékállítást és az ünnepélyes újratemetés gesztusát is.

Kapható Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltárában.


Isten embere – Fehérvár püspökeMÓZESSY Gergely: Isten embere – Fehérvár püspöke. Prohászka Ottokár (1858 – 1927). Székesfehérvár, 2018. 28p.

A püspök 160. születési évfordulójára kiadott, gazdagon illusztrált életrajzi áttekintés.

Kapható a kiadó levéltárban, a Barátok Boltja könyvesboltban, a Vasútvidéki templomban, a kápolnásnyéki Halász-kastélyban és a Szent Gellért Kiadó budapesti boltjában.

magyar