Kiadott segédletek

- NAGY Lajos: A székesfehérvári püspökség levéltára. Budapest, 1958.
Repertórium szintű, de csak 1945-ig ismerteti az iratanyagot, a speciális gyűjtemények és a káptalani levéltár anyaga hiányzik belőle. Raktári számrendszere elavult, az iratok a megnevezett levéltári csomószámok alapján kereshetőek.

Digitális verziója elérhető ITT

- DÓKA Klára: Az esztergomi érseki tartomány térképeinek katalógusa 7. Budapest, 1991.
Tartalmazza a székeskáptalani levéltár kéziratos térképanyagának leírását.

- MÓZESSY Gergely: A Székesfehérvári Hittudományi Főiskola Levéltára, In: HEILAUF-KISS-SZÖGI szerk.: Magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fond- és állagjegyzékei I. Budapest, 1997.
Az 1801-1952 közt megszakításokkal működő egyházmegyei szeminárium anyagára.

- DÓKA Klára: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 3., Székesfehérvári egyházmegye. Budapest, 1997.
A Canonica Visitatio-k anyagát ismerteti a 19. század utolsó harmadáig.

magyar