On-line elérhető segédletek

Fondjegyzék

Vázlatos fondjegyzékünk elérhető itt.
Részletesebb adatok feltöltését megkezdtük az AtoM leíró rendszer segítségével
az alábbi oldalra, mely reményeink szerint az egyházi levéltárak közös katalógusaként funkcionál a közeljövőben.
A rendszerben jelenleg főesperesi és esperesi levéltáraink fondcsoportjának leírása 100%-ban;
a levéltárban elhelyezett plébániai iratok fondcsoportjának 90%-a található meg.
A feltöltés folyamatos.

Repertórium a főesperesi és esperesi iratanyagokról. (Mózessy Gergely, 2012 – szükség szerint folyamatosan frissítve)

Kottatár segédlete - A valamivel több mint ezer tételes anyag feléről elkészült digitális segédlet. (Egly Tibor, 2004.)

Katafalk címergyűjtemény

magyar