A Székesfehérvári Egyházmegye 1777-ben jött létre a Dunántúl északkeleti részén. Területe korábban a veszprémi püspökséghez tartozott.

Az egyházmegye levéltárának törzsanyagát a püspökség egyházkormányzati iratanyaga adja. Ez a kezdeti időkben protocollumokat jelent, melybe az ügyviteli iratokat bemásolták. 1816-tól ezt egy sajátos iratkezelési rend váltotta fel, amely lényegében a mai napig érvényben van. Az akták tartalmuk szerint kaptak levéltári számot; e szerint nyernek elhelyezést. Ez az iratkezelési rend feleslegessé tette mutatókönyv vezetését. Az 1930-as években Kuthy István végzett levéltár-rendezési munkálatokat: felszámolta az előző évtizedek pontatlanságait és keveredéseit, modernizálta a levéltári számok rendszerét. Legjelentősebb tette azonban az, hogy kiválogatta és elkülönítette az iskolai iratokat (scholaria) a kezelhetetlenné duzzadó plébániai vonatkozású aktáktól.

Elkülönül a törzsanyagtól a püspökség belső gazdálkodási ügyeire, javadalmaira, birtokaira vonatkozó gazdasági levéltár, valamint az egyházjogi okokból csak különleges esetben kutatható szentszéki iratanyag.

A püspöki levéltár igyekszik begyűjteni és megőrizni az egyházmegye területén egykor működött egyházi intézmények saját iratanyagát is. Legjelentősebb ilyen elkülönülő provinenciájú anyagunk a székesfehérvári társaskáptalan levéltára; amely a Szent István által alapított, 1776-ban megszűnt kiváltságos prépostság török kor utáni gazdasági iratanyagát őrzi. A levéltár által kezelt iratokról fondjegyzékünkből tájékozódhat.

Kutatás a levéltár iratanyagában

Hagyományos kutatás

A levéltár iratanyagában a kutatás elsősorban személyesen, helyben lehetséges.
A kutatás feltételeiről, szabályairól, az egyes állományokat érintő kutatási korlátozásokról Kutatási Szabályzatunkból tájékozódhat.

Kutatási engedély kiállításához a mellékelt dokumentum kitöltését, és levéltárnak való megküldését kérjük.

Kutatószolgálat: hétfő, kedd, csütörtök: 9 - 16 óráig. Előzetes bejelentkezést kérünk.

A személyes kutatás az 1995. évi LXVI. törvény 30.§. (1.c) pontja értelmében díjmentes.

Online kutatás

Új lehetőség levéltárunkban az online kutatás, melynek feltételeiről, módjáról, áráról és az így elérhető iratokról itt tájékozódhat.

magyar