Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár

Őrzött iratanyag mennyisége: 751.03 iratfolyóméter
Évköre: 1302-2021

szfA levéltár törzsanyagát a püspökség egyházkormányzati iratanyaga adja. Ez a kezdeti időkben protocollumokat jelent, melybe az ügyviteli iratokat bemásolták. Vurum József püspök utasítására Aigner Károly dolgozta ki 1816-ban a püspökség sajátos iratkezelési rendjét, mely lényegében a mai napig érvényben van. Az akták tartalmuk szerint kaptak levéltári számot; e szerint nyernek elhelyezést. Ez az iratkezelési rend feleslegessé tette mutatókönyv vezetését. Az 1930-as években Kuthy István végzett levéltárrendezési munkálatokat: felszámolta az előző évtizedek pontatlanságait és keveredéseit, modernizálta a levéltári számok rendszerét. Legjelentősebb tette azonban az, hogy kiválogatta és elkülönítette az iskolai iratokat (scholaria) a kezelhetetlenné duzzadó plébániai vonatkozású aktáktól. Az iratanyag elhelyezése időrendben három részre különül el: 1777-1945/48 (iskolaügyeknél), 1945/48-1993, 1993-. Ez utóbbi szétválasztás, és ezzel a klasszikus irattár és levéltár szétválasztása 1998-ban történt meg.
Elkülönül a törzsanyagtól a püspökség belső gazdálkodási ügyeire, javadalmaira, birtokaira vonatkozó gazdasági levéltár, valamint az egyházjogi okokból csak különleges esetben kutatható szentszéki iratanyag.

szfA püspöki levéltár igyekezett begyűjteni és megőrizni az egyházmegye területén egykor működött egyházi intézmények saját iratanyagát is. Jelentősebb ilyen elkülönülő provinenciájú anyagaink:
- a székesfehérvári társaskáptalan levéltára; mely a Szent István által alapított, 1777-ben megszűnt kiváltságos prépostság rendkívül töredékesen fennmaradt 18. századi gazdasági iratanyagát őrzi,
- a székesfehérvári szeminárium és azzal összefüggő aggpapi intézet levéltára,
- az Actio Catholica egyházmegyei szervezetének fennmaradt töredékes iratanyaga.

Újabban veszélyeztetett helyzetűnek ítélt plébániai és esperesi levéltárak anyagának bementését is megkezdtük. Mivel e szervezetek jogi értelemben az esetek többségében megszűntnek nem tekinthetőek, a fenti csoportba nem sorolhatóak.
őrzünk hagyatékokat, letéteket, tudományos munkák kéziratait is.

Bár kezelése a püspöki levéltárra hárul évtizedek óta, természetesen iratkezelésében is, nevében is megőriztük a püspöki tanácsadó-testület, a székesfehérvári székeskáptalan levéltári anyagának különállását.

Kutatási Szabályzat: kutszab2016.pdf (5 MB)
Kutatási engedély kérése: latogatojegy2018tol.doc (34 kB)

magyar